Училището за Art изкуства

Какво трябва да представлява съвременното изкуство и как то оказва влияние над обществото. С тези въпроси решихме да се запознаем по обстойно, търсейки отговорите в няколко направления.

На първо място какво представлява Art изкуството и неговата позиция в различните сфери на обществото днес. Не е лъжа, че изкуството пд всяка форма бива маргинализирано и борещо се за своето оцеляване. Сред най-сериозните образователни проекти често се оказва, че биват превръщани в сила за промяна сред малък кръг от хора, а само по себе си тяхното съществуване служи да бъде съхранена надежда в отминали и настоящи времена.
Има още

Какво е изкуство и ролята му в обществото

Изкуство може и трябва да се справят с всички болезнени процеси на едно общество. То трябва да може и да ги трансформира в ползи. Днес това е от съществено значение, за да бъде практикувано изкуство, а то от своя страна не се крие зад институционални и педагогически гета.

Светът има нужда от изкуство, което ще разкъса формалистичния подход към различните политически и социални въпроси; изкуство, което да се докосне до по-голяма зрителска аудитория, а не само до професионалисти. За да бъде постигнато това, трябва да се изучава изкуството и да се натрупва под форма на знания за широк кръг аудиторията на младите, които да го използват по нетрадиционни начини.
Има още