Училището за Art изкуства

Какво трябва да представлява съвременното изкуство и как то оказва влияние над обществото. С тези въпроси решихме да се запознаем по обстойно, търсейки отговорите в няколко направления.

На първо място какво представлява Art изкуството и неговата позиция в различните сфери на обществото днес. Не е лъжа, че изкуството пд всяка форма бива маргинализирано и борещо се за своето оцеляване. Сред най-сериозните образователни проекти често се оказва, че биват превръщани в сила за промяна сред малък кръг от хора, а само по себе си тяхното съществуване служи да бъде съхранена надежда в отминали и настоящи времена.

Именно на това учи и Art изкуството. То дава главно илюзията за създалата се ситуация, където днес се намира съвременното изкуство. Изкуството е от съществено значение за човешкото развитие, интелект и ценност. То показва жеста на отрицание и отправя покана на света. Това е, което определя активната позиция на художника в обществото е наричано Art.

Какви знания трябва да притежава един художник?

За да се превърне един обикновен човек в художник, той трябва да усеща творчеството в себе си, да има ясно изразени мотиви, цели и желания, а като най-важна съставка е таланта му да твори изкуство. За последното е без значение дали ще създава музика, ще пише поеми или ще рисува, важното е произведението му да е шедьовър, който да бъде оценен.

Кой оценява дадено произведение?

В институциите по образование за Art изкуства има кой да поставя оценката, но когато става дума за самоукият художник, ние сме длъжни да вярваме в аксиомата, че изкуството не може да се научи, а практиката му е водеща. Ето защо смирено може да затвърдим една стара традиция, в която художници от едно поколение се опитват да споделят със следващото поколение вярата си в изкуството и властта, ако техните надежди, страст и страхове видят бял свят, то това се изразява, чрез творбите им.